Artykyuły miesiąca:luty 2022

1. Z radością informujemy, że kapituła naszego klasztoru podjęła decyzję i wybrała swojego przełożonego. Wybór zatwierdził ojciec prowincjał. Cieszymy się, że ojciec Michał Osek przez kolejne trzy lata będzie przewodził Mikołajowej wspólnocie. Stary-nowy przeor objął swój urząd podczas tzw. instalacji w ostatni piątek. Polecamy Waszej życzliwości i modlitwie naszego przeora i wszystkich gdańskich kaznodziejów, abyśmy jeszcze bardziej potrafili być z Wami głosząc Wam nadzieję […]
1. Dziękujemy za włączenie się w zeszłotygodniową kwestę na wkład własny do tegorocznych dotacji na prace konserwatorskie. Otrzymaliśmy 7,420 zł, przez ofiaromat 810 zł, suma przelewów na konto wyniosła 4.200 zł. Bardzo dziękujemy za Waszą troskę i pomoc! 2. Zapraszamy na prezentację katalogu muzealnego, który powstał przy okazji dominikańskiej wystawy jubileuszowej w Muzeum Gdańska. 450-stronnicowy katalog prezentuje zabytki naszego klasztoru, także te niedostępne na co dzień. Spotkanie z kurator wystawy dr Anną […]